En Vicens Roca i Diego es un personatge ben reconegut en aquest mon de les maquetes algunes de elles autentiques obres d’art.

Amb la senzillesa del seu afer us convida a desfruitar d’aquesta pàgina web tot oferint-se a aclarí qualsevol dubte que tingueu mitjançant el seu Mail.

Gracies i benvinguts.el 99% de las maquetas han sido creadas únicamente con planos de los mismos (sin kits de montaje), incluso en algunos modelos únicamente con información localizada en diferentes enciclopedias, pinturas, restos de las embarcaciones halladas y los historiadores estiman que fue así.


MAPA DEL SITIO